Gabinet: Katowice, Gliwice, Jaworzno 506 75 75 72 (pon.-pt 8–20) krzywda@mp.pl

Gabinet psychiatryczny

dr n. med. Paweł Krzywda

Zajmuję się leczeniem osób cierpiących z powodu różnych zaburzeń natury psychicznej np. z powodu depresji, bezsenności i innych zaburzeń snu, zaburzeń lękowych i nerwicowych, zaburzeń natury seksualnej, zaburzeń psychicznych u osób z tzw. „zaburzeniami osobowości” (w tym osobowości typu Borderline), zaburzeń psychicznych występujących w trakcie kryzysów życiowych, a także zajmuje się pomocą osobom cierpiącym z powodu uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz problemów natury psychicznej u pacjentów w podeszłym wieku.

Oferta

Zabiegi

 • konsultacje psychiatryczne
 • wystawianie zwolnień lekarskich do ZUS (ZUS ZLA)
 • wystawianie recept na leki (w tym refundowane)
 • konsultacje prawno-psychiatryczne (ubezwłasnowolnienie, leczenie w trybie wnioskowym, umieszczenie w DPS, przymusowe leczenie odwykowe)

Choroby

 • depresja
 • zaburzenia lękowe
 • fobie, zaburzenia obsesyjne
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • zaburzenia odżywania
 • schizofrenia
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia snu, leczenie bezsenności
 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych, leków, alkoholu

Jak przygotować się do wizyty

Proszę zabrać ze sobą dostępną dokumentację medyczną  (karty informacyjne z leczenia szpitalnego – wypisy, kserokopię dokumentacji z poradni).

Dotychczas przeprowadzone badania (psychologiczne, laboratoryjne, obrazowe – TK, MRI).

Spis obecnie przyjmowanych leków wraz z dawkami oraz czasem ich przyjmowania.

Spis leków psychiatrycznych przyjmowanych w przeszłości oraz przyczyny ich odstawienia/zmiany.

Gabinety stacjonarne

Poradnia Optima Katowice

40-047 Katowice, ul. Kościuszki 59/1

zobacz na mapie

wtorek 13:00-19:00, piątek 9:00-14:30

telefon 506 75 75 72

Poradnia Optima Gliwice

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 49/4

zobacz na mapie

środa 12:00-18:00

telefon 506 75 75 72

Centrum Promocji Zdrowia

Jaworzno ul. Grunwaldzka 104 „Gabinety Centrum”

Zobacz na mapie

czwartek 8:30-14:00

telefon 506 75 75 72

Cennik

Wizyta pierwszorazowa

350 zł

Wizyta Kontrolna

230 zł

Wizyta recepturowa

120 zł

Wizyta po angielsku

+50 zł do ceny wizyty

Porada online

W związku z częstymi prośbami osób przebywających za granicą, wprowadzono możliwość konsultacji internetowych.

Porada internetowa ma na celu:

 • kontynuowanie terapii podjętej w Polsce;
 • postawienie diagnozy, włączenie leczenia psychiatrycznego osób, które nie mogą zgłosić się do gabinetu;
 • dostarczenie koniecznych informacji dotyczących schorzenia;
 • edukację w kwestiach prawnych (ubezwłasnowolnienie, przymusowe leczenie odwykowe).

Porada internetowa nie służy do:

 • interwencji kryzysowych;
 • diagnozy oraz leczenia pacjentów, u których występuje wysokie ryzyko podjęcia próby samobójczej.

Konsultacje odbywają się przy użyciu komunikatora Whatsapp lub skype, po wcześniejszym kontakcie mailowym.

Płatność za konsultację online jest równa cenie wizyty w gabinecie. Można jej dokonać przelewem na konto nr: 22 1870 1045 2078 1007 6837 0001 bądź na nr telefonu 794736294.

Recepty są wysyłane sms-em (e-recepty).

W przypadku chęci skorzystania z porady online proszę o umówienie wizyty poprzez portal znanylekarz.pl bądź kontakt z Sekretarką pod nr telefonu
506 75 75 72

Potwierdzenia przelewów za wizyty recepturowe proszę wysyłać na adres

email: biuro@centrumoptima.pl 

O mnie

Dzień dobry!
Jestem absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
W 2015 r uzyskałem tytuł dr n. med. w zakresie psychiatrii. W 2016 r. uzyskałem tytuł specjalisty psychiatry.

W latach 2011-2016 pracowałem w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach Ochojcu. 
Dodatkowo w latach 2014-2016 pracowałem Oddziale 04 Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
w Lublińcu.

Obecnie przyjmuję wyłącznie w gabinecie prywatnym w Katowicach, Gliwicach oraz Jaworznie.

Zajmuję się leczeniem osób cierpiących z powodu różnych zaburzeń natury psychicznej np.: z powodu depresji, bezsenności i innych zaburzeń snu, zaburzeń lękowych i nerwicowych, zaburzeń natury seksualnej, zaburzeń psychicznych u osób z tzw. „zaburzeniami osobowości” (w tym osobowości typu Borderline), zaburzeń psychicznych występujących w trakcie kryzysów życiowych, a także zajmuje się pomocą osobom cierpiącym z powodu uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz problemów natury psychicznej u pacjentów w podeszłym wieku.

W pracy skupiam się na psychofarmakoterapii tzn. odpowiednim doborze leków dla pacjenta z problemami natury
psychicznej zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną.

Prowadząc terapię dążę do tego, aby proponowane leczenie miało udowodnioną skuteczność w badaniach naukowych. 
Włączenie leczenia wiąże się zawsze z ustaleniem oraz zaakceptowaniem przez pacjenta rozpoznania oraz proponowanego planu leczenia.
W przypadku, gdy większą korzyść dla pacjenta może przynieść inne oddziaływanie np. psychoterapia kieruję pacjenta do odpowiedniego terapeuty.

W pracy naukowej zajmuję się problemem dysfunkcji poznawczych u pacjentów cierpiących na schizofrenię.

Temat mojej rozprawy doktorskiej to: „Wpływ komputerowych treningów kognitywnych na funkcjonowanie poznawcze u pacjentów przewlekle leczonych z powodu schizofrenii.”

Konsultuje w języku polskim i angielskim. 

Jestem członkiem Towarzystw Psychiatrycznych:

ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) – od 2012 
PTP (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne) – od 2014

Książki:

 • Krzywda P., Krzywda A.: Opiekun osoby w podeszłym wieku, przewlekle chorej lub niedołężnej. WiHK KaBe. Krosno 2012.
 • Krzywda P.: Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. WiHK KaBe. Krosno 2006.

artykuły

 • Krzywda P., Krzystanek M.: Depresyjne zaburzenia nastroju w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu. Gabinet Prywatny. 2014; vol 21/NR02/2014 (234), P 38-48.
 • Krzystanek M., Krzywda P., Klasik A., Krupka-Matuszczyk I.: Treningi kognitywne jako nowa forma terapii w schizofrenii. Postępy w Psychiatrii i Neurologii. 2013; 22(3): 193-199.
 • Krzystanek M., Krzywda P., Krupka-Matuszczyk I.: Trudności w farmakoterapii dysfunkcji poznawczych w schizofrenii. Neuropsychiatria Przegląd Kliniczny. 2012, vol. 4, P 36-40.
 • Krzystanek M., Krzywda P., Marszałek M., Krupka-Matuszczyk I.: Zarejestrowane wskazania do stosowania leków przeciwpsychotycznych w Polsce. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii. 2012, vol. 28, P 41-49.
 • Stompel D., Krzystanek E., Krzywda P., Krzystanek M.: Zarejestrowane wskazania leków prokognitywnych w Polsce. Neuropsychiatria Przegląd Kliniczny. 2012. vol 4., P 92-97

Kursy, szkolenia:

2017

07-09.12.2017. XI Naukowa Konferencja Medforum „Psychiatria ambulatoryjna”. Wisła.

2016 

08-10.12.2016. X Naukowa Konferencja Medforum „Psychiatria senioralna”. Wisła.

2015 

14-30.10.2015. Transformation.doc. Edmonton, Kanada.

2014 

07-10.10.2014. Maudsley Forum King’s College Institute of Psychiatry. Londyn, Wielka Brytania.

05-07.06.2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Comlex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction”. Warszawa.

04.03.2014. Good Clinical Practice.

17.02.2014. Coaching w medycynie.

2013

27-29.06.2013. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich. Lublin

05-09.2013. Staż w zakresie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży – Sosnowiec-Klimontów

2012

13-15-12.2012. VI Naukowa Konferencja Medforum „Nowe i naprawdę nowe zaburzenia psychiczne”. Wisła.

13.11.2012. Prawo i telemedycyna. Warszawa.

23-24.03.2012. Kazuistyka w Psychiatrii – okiem ekspertów. Warszawa.

Poradnik dla pacjenta

najczęściej zadawane pytania

Czym zajmuje się psychiatra?

Psychiatra jest lekarzem, który zajmuje się szeroko pojętymi zaburzeniami psychicznymi człowieka – ich przyczynami, objawami, diagnozowaniem, przebiegiem i leczeniem.

Czy psychiatra, psycholog i psychoterapeuta to to samo?

Nie – psychiatra jest lekarzem, czyli osobą, która ukończyła studia medyczne a następnie 5-letnią specjalizację z zakresu psychiatrii. Psychiatra zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych, będąc lekarzem może stosować leczenie farmakologiczne, czyli przepisywać leki.

Psycholog nie jest lekarzem – jest to osoba, która ukończyła studia psychologiczne. W zakresie jego zainteresowań leżą zjawiska psychiczne człowieka, ale zajmuje się nimi pod nieco innym kątem niż psychiatra- zajmuje się psychoedukacją, wsparciem psychologicznym i diagnozą psychologiczną, którą stawia w oparciu o rozmowę z pacjentem i przeprowadzenie odpowiednich testów psychologicznych.

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła odpowiednie szkolenia i uzyskała uprawnienia do zajmowania się psychoterapią. Zarówno lekarz psychiatra, jak i psycholog mogą zajmować się psychoterapią.
W praktyce często zdarza się, że psycholog, psychoterapeuta i psychiatra współpracują ze sobą, proponując pacjentowi najbardziej odpowiednią dla niego pomoc.

Czy do lekarza psychiatry potrzebne jest skierowanie?

Takie skierowanie nie jest potrzebne.

Kiedy warto zgłosić się do lekarza psychiatry?

Najczęściej decyzja, by udać się po pomoc do lekarza psychiatry zapada dopiero po wielu próbach samodzielnego radzenia sobie z problemami – wówczas, gdy człowiek uświadomi sobie, że sam nie potrafi sobie poradzić. Warto jednak pamiętać, że im szybciej zdecydujemy się zwrócić o pomoc, tym szybciej rozpoznana zostanie przyczyna naszych trudności, a także zastosowana potrzebna pomoc i wsparcie.

Ważne jest, by nie lekceważyć uwag i rad rodziny i osób bliskich, którzy mówią o tym, że nasze zachowanie uległo zmianie i sugerują wizytę u specjalisty – odmienność naszego zachowania jest czasem łatwiej zauważalna dla otoczenia niż dla nas samych.

Warto zasięgnąć porady psychiatry gdy:

 • czujemy strach, lęk, niepokój, mamy problemy ze spaniem, czujemy się smutni, przygnębieni, bezradni, gdy wykonywanie zwykłych codziennych obowiązków przychodzi nam z trudem, gdy odczuwamy nieuzasadnione poczucie winy lub mamy myśli o samobójstwie
 • zauważamy wokół siebie zmiany, które są dla nas niezrozumiałe i trudne i których nie potrafimy wytłumaczyć, np. otoczenie, ludzie, których znamy stali się inni, wrodzy, gdy czujemy się obserwowani, prześladowani, gdy mamy wrażenie, że inni znają nasze myśli
 •  dostrzegamy rzeczy, których nie widzą inne osoby i których w rzeczywistości nie ma, gdy słyszymy głosy
 • zauważyliśmy, że nasza pamięć jest coraz słabsza, mamy trudności z koncentracją uwagi
 • odczuwamy różne objawy i dolegliwości (drżenie, rąk, kołatanie serca, wzmożoną potliwość, zawroty głowy, itp.) a wyniki badań wykluczają obecność chorób somatycznych
 • staliśmy się bardziej nerwowi, drażliwi, zauważyliśmy zmiany w swoim zachowaniu, np. zachowania agresywne
 • problemem jest nadużywanie alkoholu, narkotyków, leków

Jak wygląda wizyta u psychiatry?

Wizyta u psychiatry jest anonimowa, co oznacza, że wszystkie informacje, jakie pacjent przekaże lekarzowi pozostaną tylko do jego wiadomości. Wbrew obawom osób, które nie korzystały z pomocy u psychiatry, wizyta nie jest niczym strasznym czy niebezpiecznym, nie wywoła ona ani nie pogorszy odczuwanych przez pacjenta objawów. Polega ona głównie na rozmowie, choć czasami potrzebne jest badanie fizykalne pacjenta lub poszerzenie diagnostyki o konsultację i testy psychologiczne, konsultację neurologiczną, czasem przydatne bywają badania laboratoryjne.

Kiedy konieczne jest leczenie pacjenta w szpitalu psychiatrycznym?

Takie leczenie jest niezbędne wówczas, gdy osoba na skutek zaburzeń psychicznych zagraża sobie lub innym osobom. Poza wymienionymi sytuacjami jest i wiele innych, kiedy hospitalizacja nie jest konieczna, ale może być dla pacjenta najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Jakie problemy psychiczne występują najczęściej?

Wśród pacjentów zgłaszających się do gabinetów psychiatrycznych zdecydowanie przeważają osoby z problemami lękowymi i depresyjnymi.

Czy choroby psychiczne są dziedziczne?

Dziedziczymy nie samą chorobę psychiczną ale predyspozycję do jej pojawienia się. Etiologia wielu chorób i zaburzeń psychicznych nie jest wyjaśniona – koncepcje dotyczą nieprawidłowości struktury mózgu, przekaźnictwa neuronalnego, zaburzeń genetycznych, czynników społecznych.

Dlaczego biorąc leki psychotropowe nie można pić alkoholu?

Alkohol zwiększa wchłanianie wszelkich substancji, również leków, i może to powodować zatrucie. Z niektórymi lekami wchodzi on w interakcje powodując wydzielanie trujących substancji, może również zmniejszyć skuteczność tych leków. Alkohol jest przeciwwskazany u chorych przyjmujących jakiekolwiek leki.

Kontakt

Adres:

Centrum Optima Katowice

40-047 Katowice

ul. Kościuszki 59/1

tel. 506 75 75 72 (15:00-19:00)

6 + 12 =

Paweł Krzywda - ZnanyLekarz.pl